Tilaus / Sopimuksen synty

Tilauksesta syntynyt sopimus on molempia osapuolia sitova, kun asiakas on hyväksynyt kirjallisena (sähköisenä tai paperisena) toimitetun tarjouksen, tai sopimuksen. Tarjous tai sopimus hyväksytään ilmoittamalla siitä sähköpostilla tai muulla kirjallisella tavalla. Myös suullinen hyväksyntä on sitova. Sopimus katsotaan myös syntyneeksi, mikäli voidaan osoittaa, että kotisivujen suunnittelu on aloitettu molemminpuolisessa yhteisymmärryksessä. Myös tilatessaan minkä tahansa palvelun cerveku.fi -sivuilta, sitoutuu näihin tilaus/sopimusehtoihin.

Laskutus

Ellei asiakkaan kanssa erikseen sovita laskutuksesta erillisessä sopimuksessa, sitten toimitaan seuraavien ehtojen mukaisesti: Jokaisessa kotisivujen suunnittelu-projektissa on aloitusmaksu (20% tai vähintään materiaali maksu 124€). Kotisivujen suunnittelutyö laskutetaan kokonaisuudessaan, kun kotisivut on julkaistu tai viimeistään 28 vuorokauden kuluttua siitä, kun kotisivujen lopullinen luonnos on hyväksytty ja asiakas on antanut luvan aloittaa kotisivujen tuotannon julkaisujärjestelmällä.

sisältövastuu

Asiakas vastaa itse tuottamastaan sisällöstä, asiasisällön oikeellisuudesta, käyttö- ja tekijäinoikeuksista ja lainmukaisuudesta.

Cerveku.fi (Tmi; Art Karimäki) vastaa tekstisisällöstä kokonaisuudessaan vain, jos sen tuotanto on lisäpalveluna tilattu. Silloinkin asiakas on velvollinen tarkistamaan asiasisällön oikeellisuus.

Cerveku.fi (Tmi; Art Karimäki) vastaa asiakkaan toimittaman sisällön oikoluvusta silloin, kun siitä on erikseen sovittu. Asiakas vastaa aina itse tekemistään muokkauksista ja päivityksistä.

Kuvien toimittaminen ja käyttöoikeudet
Kuvaoikeuksista ja hankinnasta vastaa Cerveku.fi (Tmi; Art Karimäki) vain silloin, kun siitä on erikseen sovittu. Asiakas vastaa kuvaoikeuksista silloin kun se toimittaa kuvat. Päivittäessään sivuja asiakas vastaa itse tuomiensa kuvien hankinnasta ja käyttöoikeuksista.

Muut ehdot

Toimittajalla on oikeus kaikkiin tekemiinsä graafisiin elementteihin, sisältöön sekä ohjelmakoodiin. Toimittajalla ei ole oikeuksia asiakkaan itse tekemään ulkoasuun tai palveluun syöttämiin tietoihin, kuviin, videoihin tai muuhun sisältöön.

Cerveku.fi (Tmi; Art Karimäki):llä on oikeus käyttää kotisivuja tai Adwords mainontaa referenssinä, ellei asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä.

Cerveku.fi (Tmi; Art Karimäki):llä on oikeus muuttaa palvelun hinnoittelua sekä maksuperustetta. Muutokset astuvat voimaan aina seuraavan laskutuskauden alussa. Lainsäädännöllisistä tai verotuksellisista syistä aiheutuvat hinnanmuutokset astuvat voimaan välittömästi.

Asiakkaan tulee huolehtia itse toteuttamansa sisällön lainmukaisuudesta ja tekijänoikeuksien noudattamisesta.

Cerveku.fi (Tmi; Art Karimäki):llä on oikeus siirtää tämä sopimus toiselle yhtiölle ilmoittamalla siitä asiakkaalle.

Tekninen ylläpito

Cerveku.fi (Tmi; Art Karimäki) huolehtii sopimuskauden aikana (12kk) tehtyjen verkkosivujen teknisestä ylläpidosta yhdessä yhteistyö kumppaninsa zoner.fi kanssa.

Cerveku.fi (Tmi; Art Karimäki) ei ole korvausvelvollinen tulonmenetyksiin, jotka ovat johtuneet mahdollisesta ylläpidettyjen nettisivujen toimimattomuudesta, mutta vastaa, että verkkosivut saadaan jälleen toimimaan mahdollisimman pian, kun asiakas on ilmoittanut häiriöstä sivustolla. Kaikki käytetty työ ongelman korjaukseen on asiakkaalle maksuton.

Erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin.